Blog

wycinka drzewa na platformie

Jak przygotować się do usunięcia drzewa, które rośnie obok budynku mieszkalnego?

Wycinka drzew rosnących bezpośrednio przy budynkach stanowi wyjątkowe wyzwanie. Drzewa te często mają rozbudowane korony i głębokie systemy korzeniowe, które mogą zakłócać struktury budowlane lub instalacje podziemne. Ponadto ich bliskość do budynków zwiększa ryzyko uszkodzenia mienia podczas wycinki. W przypadku dużych drzew konieczne jest szczegółowe planowanie, aby uniknąć przypadkowego uszkodzenia okien, dachów czy parkujących w pobliżu pojazdów. Precyzyjne usunięcie takiego drzewa wymaga nie tylko odpowiednich umiejętności, ale i sprzętu, a niewłaściwe techniki mogą prowadzić do poważnych problemów. Wycinką trudnych drzew w Toruniu zajmuje się Arbo Tree.

Czytaj więcej

mężczyzna wycina drzewo

Od czego zależy cena wycięcia drzewa przez profesjonalną firmę?

Drzewa są cennym składnikiem ekosystemu, a także wartościowym komponentem krajobrazu o wielu walorach użytkowych, ponieważ chronią przed nadmiernym nasłonecznieniem i hałasem, pomagają w poprawie jakości powietrza, a także są siedliskiem dla ptaków i owadów. Zdarza się jednak, że ich kondycja stanowi zagrożenie dla bezpośredniego otoczenia lub ich usytuowanie koliduje z planowanymi inwestycjami bądź sposobem zagospodarowania danego terenu. W takich przypadkach niezbędne okaże się zazwyczaj ich usunięcie. Oznacza to konieczność opłacenia łączących się z tym kosztów. W Toruniu za wycięcie drzewa cena ustalona przez firmę Arbo Tree okazuje się niezwykle przystępna. Przyjrzyjmy się temu nieco bliżej.

Czytaj więcej

alpinista wycina drzewo

Na czym w praktyce polega alpinistyczna wycinka drzew?

Roślinność jest ważnym elementem otoczenia, także, jeżeli chodzi o tereny silnie zurbanizowane lub takie, gdzie ulokowano zakłady przemysłowe lub różnego rodzaju infrastrukturę od sieci energetycznych po drogi. Szczególnie istotną funkcję pełnią tu drzewa, które znacznie zmniejszają nasłonecznienie, pomagają w redukcji hałasu oraz ilości zanieczyszczeń powietrza, a także są siedliskiem pożytecznych owadów i ptaków. Niestety w sytuacji, gdy ich stan ulega pogorszeniu, mogą się one również okazać poważnym zagrożeniem. Ułamane podczas silnego wiatru albo opadów konary mogą powodować realne zagrożenie dla ludzi, a także być przyczyną sporych strat materialnych. Niezwykle niebezpieczny stanie się także upadek całego drzewa. W niektórych sytuacjach niezbędna okaże się więc odpowiednia np. alpinistyczna wycinka drzew. W Toruniu pracami tego typu zajmuje się firma Arbo Tree. Przyjrzyjmy się temu nieco bliżej.

Czytaj więcej

linia wysokiego napięcia wśród drzew

Jak bezpiecznie wyciąć drzewo w pobliżu linii wysokiego napięcia?

Drzewa są jednymi z najważniejszych roślin występujących w bezpośrednim otoczeniu terenów wykorzystywanych do celów mieszkaniowych, przemysłowych czy rekreacyjnych, ponieważ pozytywnie wpływają na jakość powietrza, redukując ilość zanieczyszczeń, a zwłaszcza pyłów oraz wchłaniając spore ilości dwutlenku węgla. Mają też znaczenie jako bariera przeciw hałasowi, a ponadto zapewniają cień, zmniejszając tym samym nagrzewanie się podłoża. Nie można też zapominać, że dają schronienie ptakom i pożytecznym owadom, a także stanowią istotny element krajobrazu. W niektórych sytuacjach będą one jednak stwarzały poważne zagrożenie, które może usunąć jedynie wycinanie drzew. W Toruniu usługami tego rodzaju zajmuje się firma Arbo Tree, specjalizująca się w usługach leśnych. Przekonajmy się, co wiąże się z wycinaniem drzew przy liniach wysokiego napięcia.

Czytaj więcej

wycinka drzew

Czy na każdą wycinkę drzew trzeba mieć pozwolenie?

Drzewa są ozdobą każdego terenu niezależnie od jego funkcji i przeznaczenia, urozmaicając przydomowe ogrody, posesje wykorzystywane przez firmy i instytucje, a także tereny publiczne. Będą ważnym składnikiem naszego ekosystemu, wpływając na jakość powietrza, redukując hałas i zapewniając cień, a także dając schronienie ptakom i pożytecznym owadom. W niektórych sytuacjach z uwagi na planowaną inwestycję, zmianę sposobu zagospodarowania czy powodowane zagrożenie trzeba się jednak zdecydować na wycinkę drzew. W Toruniu usługi tego rodzaju wykonuje firma Arbo Tree, specjalizująca się w usługach leśnych. Przekonajmy się, co wiąże się z wycinaniem drzew.

Czytaj więcej