Na czym w praktyce polega alpinistyczna wycinka drzew?

Roślinność jest ważnym elementem otoczenia, także, jeżeli chodzi o tereny silnie zurbanizowane lub takie, gdzie ulokowano zakłady przemysłowe lub różnego rodzaju infrastrukturę od sieci energetycznych po drogi. Szczególnie istotną funkcję pełnią tu drzewa, które znacznie zmniejszają nasłonecznienie, pomagają w redukcji hałasu oraz ilości zanieczyszczeń powietrza, a także są siedliskiem pożytecznych owadów i ptaków. Niestety w sytuacji, gdy ich stan ulega pogorszeniu, mogą się one również okazać poważnym zagrożeniem. Ułamane podczas silnego wiatru albo opadów konary mogą powodować realne zagrożenie dla ludzi, a także być przyczyną sporych strat materialnych. Niezwykle niebezpieczny stanie się także upadek całego drzewa. W niektórych sytuacjach niezbędna okaże się więc odpowiednia np. alpinistyczna wycinka drzew. W Toruniu pracami tego typu zajmuje się firma Arbo Tree. Przyjrzyjmy się temu nieco bliżej.

Na czym polega alpinistyczna wycinka drzew?

Klasyczną metodą usuwania drzew jest ich wycinanie z poziomu powierzchni ziemi przez odpowiednie nacięcie pnia, które powoduje obalenie całości w wybranym kierunku. Taki sposób jest jednak możliwy do zastosowania jedynie tam, gdzie nie spowoduje to zagrożenia dla osób lub mienia znajdującego się w pobliżu. Alternatywą wykorzystywaną w miejscach, gdzie tradycyjna wycinka jest niemożliwa, okaże się usuwanie kolejnych konarów, a następnie cięcie pnia na mniejsze fragmenty, poczynając od góry i posuwając się w dół. Dzięki temu eliminuje się potencjalne ryzyka, a na terenach silnie zurbanizowanych również ogranicza uciążliwość ich prowadzenia. By pilarze mogli dotrzeć do wysoko położonych części drzewa niezbędne będzie posłużenie się podnośnikiem koszowym labo zastosowanie technik alpinizmu przemysłowego.

Czym jest alpinizm przemysłowy przy wycince drzew?

Alpinizm przemysłowy w przypadku wycinki drzew polega na stosowaniu technik linowych do zabezpieczenia pilarzy usuwających konary i pień. Wchodzą oni na odpowiednią wysokość, korzystając zwykle ze specjalnych przeznaczonych do tego pasów oraz zakładają uprząż, do której podpinane są liny chroniące ich przed upadkiem z wysokości.