Jak bezpiecznie wyciąć drzewo w pobliżu linii wysokiego napięcia?

Drzewa są jednymi z najważniejszych roślin występujących w bezpośrednim otoczeniu terenów wykorzystywanych do celów mieszkaniowych, przemysłowych czy rekreacyjnych, ponieważ pozytywnie wpływają na jakość powietrza, redukując ilość zanieczyszczeń, a zwłaszcza pyłów oraz wchłaniając spore ilości dwutlenku węgla. Mają też znaczenie jako bariera przeciw hałasowi, a ponadto zapewniają cień, zmniejszając tym samym nagrzewanie się podłoża. Nie można też zapominać, że dają schronienie ptakom i pożytecznym owadom, a także stanowią istotny element krajobrazu. W niektórych sytuacjach będą one jednak stwarzały poważne zagrożenie, które może usunąć jedynie wycinanie drzew. W Toruniu usługami tego rodzaju zajmuje się firma Arbo Tree, specjalizująca się w usługach leśnych. Przekonajmy się, co wiąże się z wycinaniem drzew przy liniach wysokiego napięcia.

Infrastruktura energetyczna a drzewa

Znaczna część istniejącej infrastruktury energetycznej to linie napowietrzne. Ten sposób przesyłania prądu jest wybierany zwłaszcza w przypadku średniego i wysokiego napięcia oraz wielu linii niskiego napięcia na terenach słabiej zurbanizowanych. Podobne metody dystrybucji zasilania stosuje się w przypadku trakcji kolejowej. Jednym z największych zagrożeń dla sieci dostarczających zasilanie okażą się jednak rosnące w pobliżu drzewa, które w razie silnego wiatru mogą się wywrócić lub stracić część konarów czy gałęzi, co w niesprzyjających okolicznościach doprowadzi do zerwania przewodów. Takie zdarzenie to nie tylko przerwa w dostawie energii dla wielu odbiorców, ale również bezpośrednie zagrożenie dla osób znajdujących się w pobliżu. Sposobem na przeciwdziałanie wypadkom będzie więc wcześniejsza pielęgnacja drzew lub ich wycinka.

Jak wygląda dbanie o drzewa w pobliżu linii energetycznych?

W bezpośrednim sąsiedztwie linii energetycznych nie mogą rosnąć drzewa, które będą groziły ich uszkodzeniem. Rośliny takie powinny więc być usuwane zawczasu. Jeżeli gałęzie lub konary drzewa rozrosną się nadmiernie, należy je przyciąć. Wycina się też drzewa, których stan wskazuje na możliwość upadku pod wpływem intensywnych opadów bądź wiatru. Prace tego rodzaju muszą być prowadzone przez wyspecjalizowane firmy.