Czy na każdą wycinkę drzew trzeba mieć pozwolenie?

Drzewa są ozdobą każdego terenu niezależnie od jego funkcji i przeznaczenia, urozmaicając przydomowe ogrody, posesje wykorzystywane przez firmy i instytucje, a także tereny publiczne. Będą ważnym składnikiem naszego ekosystemu, wpływając na jakość powietrza, redukując hałas i zapewniając cień, a także dając schronienie ptakom i pożytecznym owadom. W niektórych sytuacjach z uwagi na planowaną inwestycję, zmianę sposobu zagospodarowania czy powodowane zagrożenie trzeba się jednak zdecydować na wycinkę drzew. W Toruniu usługi tego rodzaju wykonuje firma Arbo Tree, specjalizująca się w usługach leśnych. Przekonajmy się, co wiąże się z wycinaniem drzew.

Jakie są prawne zasady wycinki drzew?

Zezwolenia na wycinkę drzew są w istniejącym dziś stanie prawnym konieczne tylko w niektórych sytuacjach, a w większości przypadków w zupełności wystarczy zgłoszenie takiego zamiaru oraz odczekanie czy urząd nie wniesie sprzeciwu. Pozwolenie będzie potrzebne przedsiębiorcom, spółdzielniom mieszkaniowym oraz wspólnotom, a także osobom, którym wcześniej odmówiono zezwolenia na pozbycie się konkretnego drzewa. Zgłoszenia wycinki powinny natomiast dokonać osoby fizyczne będące właścicielami nieruchomości, które chcą usunąć drzewo na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Pozwolenia nie są konieczne, kiedy dany teren jest parkiem, ogrodem albo inną formą zaprojektowanej zieleni, która jest wpisana do rejestru zabytków. Trzeba jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami pozwolenie nie jest potrzebne w sytuacji, gdy drzewo ma obwód mniej niż 50 cm na wysokości 5 cm nad ziemią. Będzie ono zbędne również w przypadku niektórych gatunków o nieco większych obwodach. Stanie się tak, gdy chodzi o kasztanowce zwyczajne, robinie akacjowe oraz platany klonolistne, dla których maksymalny obwód to do 65 cm, a ponadto topól, wierzb i klonów jesionolistnych, jak również klonów srebrzystych, o ile ich obwód nie przekracza 80 centymetrów.

Co jest ważne przy wycince?

Wiele drzew osiąga bardzo dużą wysokość, a ich konary i gałęzie są niezwykle rozbudowane. Ze względów bezpieczeństwa prace przy ich wycince muszą być prowadzone z zachowaniem podstawowych reguł bezpieczeństwa i przy użyciu specjalistycznego sprzętu, powinny więc być zlecane specjalistom.